Ландшафт

Posted on

Ландшафтне проектування — один з найважливіших етапів створення атмосфери затишку на Вашій земельній ділянці. Для того, щоб отримати в результаті ідеальне місце відпочинку необхідні знання, досвід і художній смак.

Проектування ландшафту ми поєднуємо з творчістю, підходимо до цього процесу з душею і максимально поєднуємо дизайнерське відчуття і бачення з особливостями самої ділянки та побажаннями замовника.

Для отримання найкращого результату весь процес умовно розділяємо на наступні етапи.

1. Перш за все, для кращого сприйняття та розуміння напрямку подальшого просування, робимо виїзд на ділянку та її фотофіксацію. На місці спілкуємося з замовником, обговорюємо загальний вигляд майбутнього ландшафту, слухаємо його побажання та оцінюємо їх перспективи чи пропонуємо альтернативи.

2. Згодом, враховуючи всі переваги і недоліки території, пропонуємо два-три ескізних варіанти проекту, допомагаючи тим самим замовнику визначитися з своїми побажаннями.

5
5
5

Малюнки ключових фрагментів допоможуть максимально точно уявити майбутню територію.

5

3. Після внесення до ескізів всіх необхідних поправок, ми розробляємо генплан з деталізацією всіх елементів ландшафту — остаточне розташування будівель, водних пристроїв, квітників, малих форм, типів використовуваних покриттів і т.д.

4. На основі генплану розробляється дендроплан — це креслення, в якому підібраний видовий і сортовий склад усіх рослин ландшафтного дизайну.

5. Заключним етапом ландшафтного проектування є підготовка робочих креслень, які необхідні для винесення проекту на місцевість:

  • Креслення розпланування — план розташування елементів благоустрою території (доріжок, майданчиків, водойм, малих архітектурних форм, тощо).
  • План поверхневого відведення, зливової каналізації — передбачає вибір оптимальної за конструкцією дренажної системи, трасування мережі в плані, підбір матеріалів і устаткування, розрахунок обсягів робіт.
  • План мощення доріжок і площадок, підпірних стін і декоративних композицій ландшафтного дизайну. Типи використовуваних покриттів.
  • Схема декоративного освітлення — схема зовнішнього освітлення і декоративного підсвічування території   з вказаною кількістю та типом світильників, розташування електричних мереж.
  • Дендрологічне планування — схема озеленення ділянки із зазначенням всіх рослин, які заплановано зберегти на даній території, і всіх рослин, які передбачено посадити.
  • План автоматизованої системи поливу та специфікація обладнання.
  • Схема вертикального планування території — необхідна на ділянках зі складним рельєфом. На ній вказуються існуючі та запроектовані висотні відмітки рельєфу, ухили в профілях, нові горизонталі рельєфу. Вираховується картограма земляних робіт з обсягами переміщуваного грунту, вивезення та завезення його на територію.
  • Ескізи малих архітектурних форм — ескізи ексклюзивних МАФів у масштабі з зазначенням матеріалів.

5

В процесі формування кожного з вищевказаних креслень ми постійно на зв’язку з замовником, а він — з нами. Таке тісне інтерактивне спілкування забезпечує швидкість прийняття проектних рішень, змін, виправлень, а відтак — мінімальні затрати часу на виготовлення проектних креслень. Обсяг документації залежить від складності майбутніх робіт, а також від ступеня деталізації та візуалізації, необхідної замовнику.